Turysta Ziemi Stargardzkiej

Drukuj

 

Miłośnicy krajoznawstwa i turystyki pieszej mogą wyłazikować Regionalną Odznakę Turystyczno- KrajoznawcząZiemi Stargardzkiej pn:

„Turysta Ziemi Stargardzkiej”

Ustanowił ją Zarząd Oddziału PTTK w Stargardzie.

Odznaka jest jednostopniowa. Może ją zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat i spełni wymogi zawarte w regulaminie. Punkty niezbędne do zdobycia odznaki można zbierać dowolnie długo, mogą też być zaliczone i na inną odznakę. Spełnienie wymogów potwierdza przodownik turystyki kwalifikowanej lub turysta osobiście odciska pieczęcie instytucji na trasie wycieczki w karcie zdobywania odznaki. Można dokonywać dodatkowych krótkich opisów. Weryfikacje przeprowadza oraz przyznaje odznakę Oddział PTTK w Stargardzie mający swą siedzibę przy ul. Łokietka 3a (tel. 91 577 66 36), który jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych odznak.

Odznaki wydaje się za okazaniem zweryfikowanej karty zdobywania odznaki, która jest jednocześnie legitymacją. Odznaka może być przyznana z pominięciem wymogów regulaminu za osiągnięcia turystyczno-krajoznawcze.

W celu zdobycia Regionalnej Odznaki „Turysta Ziemi Stargardzkiej” należy spełnić następujące warunki:

1. Zwiedzić lub obejrzeć:

2. Przebyć i opisać szlak turystyczny

3. Odbyć przynajmniej trzy wycieczki na podanych niżej trasach :

Zaktualizowane: poniedziałek, 31 stycznia 2011 11:58