CIT

Położenie

Plan miasta

Dzieje

Przyroda

o Stargardzie

Przyroda w Stargardzie i okolicy.Jest esencją przyrody całego Pomorza (prócz pasa nadmorskiego). Jej różnorodność stanowi o jej pięknie. Środowisko okolic Stargardu ukształtowało ostatnie (bałtyckie) zlodowacenie, które z ziem polskich objęło jedynie Pomorze.
Podziwiać więc u nas można rozległe niziny wzbogacone licznymi rzekami i jeziorami ukrytymi w pofałdowanym terenie. Na północnym – wschodzie zaś, tereny wyżynne (miejscami o górskim charakterze) pokryte lasami bukowymi, pełne jezior, których powierzchnia stanowi niemal 10% tego obszaru.
Flora Ziemi Stargardzkiej jest stosunkowo bogata. Podobno spotkać tu można ponad 1400 gatunków roślin naczyniowych (na całym Pomorzu ok. 1600, a w Polsce 2 200). Wśród szaty roślinnej bywają unikatowi i bardzo rzadcy jej przedstawiciele.
Liczna tu fauna to przedstawiciele wielu gatunków. Spośród nich z ssaków wymienić można: jelenie, sarny, borsuki, zające, lisy, dziki, kuny, wydry, bobry, a ostatnio jenoty. Lasy i wody pełne są ptactwa (zdarzają się i orły bieliki).Ponadto spotkać można również płazy, gady i liczne bezkręgowce. W rzekach, ostatnio, odbudowuje się populacja ryb. Jeziora są raczej rybne.


Przyroda Ziemi Stargardzkiej ma też i swoje „wybitności” i „smaczki”.
Część z nich została oficjalnie doceniona i objęta prawną ochroną. Wymienimy je w wielkim skrócie:
Iński Park Krajobrazowy o powierzchni blisko 18-tu tys. ha z jego: rezerwatami Kamienna Buczyna, Wyspa Sołtyski i Góra Głowacz, obszarem chronionego krajobrazu Miałka, zespołem przyrodniczo – krajobrazowym Ostrowie , 9. użytkami ekologicznymi i 15. pomnikami przyrody. Część Parku leży też na terenie powiatów przyległych do stargardzkiego.


Obszar Parku obejmuje: wzgórza morenowe pokryte lasem liściastym (głównie buczyną pomorską), liczne jeziora (ok. 60-ciu) stanowiące Pojezierze Ińskie oraz bagna, torfowiska i źródliska o niemal pierwotnym charakterze. Całość zwana bywa Ińskimi Bieszczadami. Wielką atrakcją tego obszaru jest liczne tu ptactwo. Z rzadkich i pięknych ptaków wymienimy orły bieliki, orliki krzykliwe, derkacze, puchacze, kanie czarne i rude oraz czarne bociany. Obfitość wyjątkowa żurawi skutkuje zaś umieszczeniem wizerunku tych ptaków w godle Parku (liczebność gniazdujących żurawi na 1000 ha –najwyższa w Polsce).
W Ińskim Parku Krajobrazowym lub w jego otulinie chcemy jeszcze zwrócić uwagę na:
- Droga od wsi Granica do Waliszewa (kolonia Storkowo)- gmina Ińsko- nad prawdziwym urwiskiem zastaniemy widoki iście górskie.
- Pływające wyspy na jeziorze Kamienny Most , oraz park podworski we wsi.
- Lasy w okolicy wsi Bród i Wieleń ciągnące się do jeziora Woświn (wyjątkowo piękne).
- Okolice wsi Błotno i Sierakowo – lasy i jeziora (plaża).


Poza IPK chronione są:
- Ozy Kiczarowskie – rezerwat geologiczny pod Stargardem;
- Dęby Sądowskie – rezerwat leśny w gminie Dolice;
- Gogolewo – rezerwat florystyczny nadkrąpielowskich łąkach w gminie Marianowo;
Żabie Uroczysko – użytek ekologiczny między Stargardem a Żarowem.
- Niezwykle interesujący jest też obszar doliny rzeki Krąpieli. Teren ten znalazł się w unijnym programie „Natura 2000”. Planowany jest tu zespół przyrodniczo – krajobrazowy. W dolinie płynie Krąpiel, pstrągowa rzeka o górskim charakterze. Wyjątkowa flora doliny, przełom Krąpieli i liczne stanowiska archeologiczne podnoszą walory tego cudnego zakątka pomiędzy Pęzinem a Strachocinem.Są też miejsca w Ziemi Stargardzkiej, które, choć niechronione prawem, naprawdę warto zobaczyć. Kilka z nich polecimy z pełnym przekonaniem:
- Dolina rzeki Iny pomiędzy Poczerninem a Sownem. Wyjątkowo „zwariowane” meandry rzeki wśród malowniczych łąk, nad doliną zwarta ściana wysokiego lasu – skraj Puszczy Goleniowskiej. W okolicy dobrze zachowany młyn wodny;
- Oczka polodowcowe w okolicy Kiczarowa i Grabowa. Wokół liczne zalesione pagóry;
- Okolice wsi Lipka i Piasecznik nad pradoliną Iny. Do Lipki - aleja lipowa (pomnik przyrody). Liczne, pokryte pięknym lasem, pagóry ze strumieniami w głębokich jarach. Źródełka wybijające spod korzeni starych dębów, pozostałości młyna wodnego z wodospadem, park podworski, stadnina;
- Stawy pomiędzy Dzwonowem, Krzywcem a Kępami – szczególnie o zachodzie i wschodzie słońca;
- Lasy między wsiami: Kępno, Mosina i Lutkowo;
- Jezioro Gardzko w okolicy Mogielicy i Ziemomyśla. Wyjątkowo malownicze duże jezioro wśród lasów;
- Jezioro Głebokie koło Dolic, w okolicy groby megalityczne (kurhany);
- Jeziora Wiechowskie i Marianowskie (plaża u stóp klasztoru cystersek);
- Puszcza Goleniowska w okolicy Sowna, Strumian, Wielichówka i Cisewa;
- Otoczenie przyrodnicze na dawnych podzamczach w: Szadzku nad jeziorem, Krępcewie nad Iną, Krzywnicy nad Krąpielą i w Pęzinie nad Pęzinką i Krąpielą.;
- Parki podworskie w: Barzkowicach (przy drodze do Wiechowa najokazalsze wiązy w województwie) Koszewku, Małkocinie, Wierzchlądzie oraz w Pęzinie i Kamiennym Moście.;
- Jezioro Miedwie - piąte w Polsce, najzasobniejszy w wodę naturalny zbiornik Pojezierza Pomorskiego (blisko 700 mln m3), jezioro o największej średniej głębokości w województwie. Wielkie, wyjątkowe jezioro, które koniecznie trzeba zobaczyć (pozostałe szczegóły o Miedwiu w innych miejscach);
- Planty Stargardzkie zielony salon miasta – blisko trzykilometrowy pas zieleni zaaranżowany wokół murów miejskich (w tym na wałach i nad Iną), w wiekach XVIII – XX. Harmonijne połączenie zieleni, rzeki i dawnych fortyfikacji swym smakiem i rozmachem porównywalne, w skali Polski, jedynie z Krakowem. Zrealizowany przez Miasto w 2018 roku projekt „Stargard nad Iną” dodatkowo wzbogacił nadiniańską część plant w nową zieleń i urządzenia, pozwolił utworzyć ścieżki przeznaczone dla różnych użytkowników i spowodował, że ta część parku zyskała nowe, atrakcyjne oblicze. Wtopione w zieleń strefa rekreacji, ścieżka pieszo-biegowa, ścieżka rowerowa i przystanie kajakowe, stały się pretekstem do pokazania historii tego miejsca i poszczególnych form rekreacji. W parkowej przestrzeni znajdują się tablice, które mówią na te tematy (patrz: Stargardzkie planty - zielony salon miasta).
Niektóre z obszarów przyrodniczych Ziemi Stargardzkiej znajdują się na różnym etapie postępowania w ramach tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 (patrz http://szczecin.rdos.gov.pl)
Oto te z nich, które leżą w całości lub części na terenie powiatu stargardzkiego:
Obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (wśród 11 w województwie):
- Jezioro Miedwie i Okolice (PLB320005)
- Ostoja Ińska (PLB320008)
- Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 do Komisji Europejskiej w maju 2004 r (wśród 20 w województwie):
- Dolina Iny koło Recza (PLH320004)
- Dolina Krąpieli (PLH320005)
- Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006)
Jest jeszcze wiele pięknych i niepowtarzalnych zakątków Ziemi Stargardzkiej, które, by nie rozwlekać opisu, pominęliśmy.
Po prostu, tu należy koniecznie przyjechać!!!