Klejnot Pomorza

Atrakcje w Stargardzie

Szlaki PTTK

Inne szlaki miejskie

Atrakcje w powiecie

Trasy rowerowe

Trasy kajakowe

Aktywność

turystyka

Atrakcje w Stargardzie


W 2010 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wpisał na listę pomników historii stargardzką kolegiatę NMP i zespół fortyfikacji miejskich. Do tego czasu tylko 37 obiektów w Polsce uzyskało ten tytuł (w lutym 2023 r.  posiadało go ponad 120).
W Stargardzie - mieście gotyku znajdują się:


NAJCENNIEJSZY zabytek na Pomorzu Zachodnim i Środkowym - Kolegiata NMP. Kościół ten stanowił wzór naśladowany w kilkunastu budowlach kilku krajów. Jest to NAJPIĘKNIEJSZY kościół ceglany w Polsce.

Jedna z NAJWYŻSZYCH wież w północnej Polsce na kościele św. Jana.

NAJWIĘKSZY średniowieczny ratusz w tej części Polski.

NAJCIEKAWSZE architektonicznie i należące do NAJOKAZALSZYCH w Polsce baszty, które z bramami, fragmentami murów i obwałowań tworzą NAJLEPIEJ zachowany system fortyfikacji w tym rejonie (pierwsza dziesiątka w Polsce). Opasuje on teren dwukrotnie większy niż starówka w Poznaniu.

JEDYNA w Polsce i UNIKALNA w Europie brama rozpostarta nad korytem rzeki - Brama Młyńska.

NAJWIĘKSZY w Polsce krzyż pokutny (kto wie, może nie tylko w Polsce) z 1542 roku o wys. 3,77 m wykuty z jednego bloku wapienia gotlandzkiego, waży 3 tony.

Te i inne obiekty można zobaczyć przechodząc stargardzki szlak staromiejski pn. „Stargard -Klejnot Pomorza”.
Po zrealizowaniu kolejnego etapu epokowego remontu kolegiaty NMP, na jej wieży znajdzie się taras widokowy.

Inne interesujące obiekty leżące poza szlakiem to:
- jeden z najpiękniejszych w Polsce pomnik papieża Jana Pawła II;
- kamień określający 15-ty południk długości geograficznej wschodniej;
- „czerwone koszary” z 1880 roku;
- zabudowa secesyjna na ulicy Śląskiej i Limanowskiego;
- oryginalna zabudowa z lat 20-tych XX wieku (okolice ul. Jugosłowiańskiej i placu Majdanek);
- dawny dom bractwa kurkowego;
- neogotycki, obecnie polsko-katolicki, kościół z XIX wieku;
- kościół w Stargardzie-Kluczewie z XV wieku;
- cmentarz międzynarodowy z I i II wojny światowej;
- parki i ciekawe obiekty przyrodnicze;
- węzeł hydrograficzny - miejsce wpływu Małej Iny i Krąpieli do Iny, mosty na Inie i inne wodne urządzenia inżynieryjne;
- obiekty sportowe (stadion lekkoatletyczny, stadion piłkarski, hala sportowa, pływalnia).

Obiekty przemysłowe, poprzemysłowe itp.:
- zabudowania cukrowni w Stargardzie-Kluczewie z nowoczesnym, największym w środkowej Europie silosem na składowanie cukru (na ponad 50 tys. ton);
- zabudowania byłej rzeźni;
- zabudowania byłej gazowni;
- kolejowe wieże ciśnień;
- mały młyn (aktualnie hotel);
- wielki młyn i elewator zbożowy;
- młyn w Stargardzie-Kluczewie;
- nieczynne lotnisko Kluczewo – bunkry lotnicze i pasy startowe (jedne z największych w byłym Układzie Warszawskim), przystosowane dla samolotów transportowych, długości 2400m.