Centrum Informacji Turystycznej - Stargard

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przyroda

Email Drukuj PDF

PRZYRODA ZIEMI STARGARDZKIEJJest esencją przyrody całego Pomorza (prócz pasa nadmorskiego).
Jej różnorodność stanowi o jej pięknie. Środowisko okolic Stargardu ukształtowało ostatnie (bałtyckie) zlodowacenie, które z ziem polskich objęło jedynie Pomorze.

Podziwiać więc u nas można rozległe niziny wzbogacone licznymi rzekami i jeziorami ukrytymi w pofałdowanym terenie. Na północnym – wschodzie zaś, tereny wyżynne (miejscami o górskim charakterze) pokryte lasami bukowymi, pełne jezior, których powierzchnia stanowi niemal 10% tego obszaru.

Flora Ziemi Stargardzkiej jest stosunkowo bogata. Podobno spotkać tu można ponad 1400 gatunków roślin naczyniowych (na całym Pomorzu ok. 1600, a w Polsce 2 200). Wśród szaty roślinnej bywają unikatowi i bardzo rzadcy jej przedstawiciele.

Liczna tu fauna to przedstawiciele wielu gatunków. Spośród nich z ssaków wymienić można: jelenie, sarny, borsuki, zające, lisy, dziki, kuny, wydry, bobry, a ostatnio jenoty. Lasy i wody pełne są ptactwa (zdarzają się i orły bieliki).Ponadto spotkać można również płazy, gady i liczne bezkręgowce. W rzekach, ostatnio, odbudowuje się populacja ryb. Jeziora są raczej rybne.

Przyroda Ziemi Stargardzkiej ma też i swoje „wybitności” i „smaczki”.

Część z nich została oficjalnie doceniona i objęta prawną ochroną. Wymienimy je w wielkim skrócie:

- Iński Park Krajobrazowy o powierzchni blisko 18-tu tys. ha z jego: rezerwatami Kamienna Buczyna, Wyspa Sołtyski i Góra Głowacz, obszarem chronionego krajobrazu Miałka, zespołem przyrodniczo – krajobrazowym Ostrowie , 9. użytkami ekologicznymi i 15. pomnikami przyrody.

Obszar Parku obejmuje: wzgórza morenowe pokryte lasem liściastym (głównie buczyną pomorską), liczne jeziora (ok. 60-ciu) stanowiące Pojezierze Ińskie oraz bagna, torfowiska i źródliska o niemal pierwotnym charakterze. Całość zwana bywa Ińskimi Bieszczadami. Wielką atrakcją tego obszaru jest liczne tu ptactwo. Z rzadkich i pięknych ptaków wymienimy orły bieliki, orliki krzykliwe, derkacze, puchacze, kanie czarne i rude oraz czarne bociany. Obfitość wyjątkowa żurawi skutkuje zaś umieszczeniem wizerunku tych ptaków w godle Parku (liczebność gniazdujących żurawi na 1000 ha –najwyższa w Polsce).

  W Ińskim Parku Krajobrazowym lub w jego otulinie chcemy jeszcze zwrócić uwagę na:

 • Droga od wsi Granica do Waliszewa (kolonia Storkowo)- gmina Ińsko- nad prawdziwym urwiskiem zastaniemy widoki iście górskie.

 • Pływające wyspy na jeziorze Kamienny Most , oraz park podworski we wsi.

 • Lasy w okolicy wsi Bród i Wieleń ciągnące się do jeziora Woświn (wyjątkowo piękne)

 • Okolice wsi Błotno i Sierakowo – lasy i jeziora (plaża).

  Poza IPK chronione są:

 • Ozy Kiczarowskie – rezerwat geologiczny pod Stargardem

 • Dęby Sądowskie – rezerwat leśny w gminie Dolice

 • Gogolewo – rezerwat florystyczny nadkrąpielowskich łąkach w gminie Marianowo
 • Żabie Uroczysko – użytek ekologiczny między Stargardem a Żarowem.


Na ukończeniu są obecnie prace przygotowawcze do objęcia ochroną ponad stuhektarowego obszaru doliny rzeki Krąpieli. Teren ten znalazł się w unijnym programie „Natura 2000”. Planowany jest tu zespół przyrodniczo – krajobrazowy. W dolinie płynie Krąpiel, pstrągowa rzeka o górskim charakterze. Wyjątkowa flora doliny, przełom Krąpieli i liczne stanowiska archeologiczne podnoszą walory tego cudnego zakątka pomiędzy Pęzinem a Strachocinem.

Są też miejsca w Ziemi Stargardzkiej, które, choć niechronione prawem, naprawdę warto zobaczyć. Kilka z nich polecimy z pełnym przekonaniem:


 • Dolina rzeki Iny pomiędzy Poczerninem a Sownem . Wyjątkowo „zwariowane” meandry rzeki wśród malowniczych łąk, nad doliną zwarta ściana wysokiego lasu – skraj Puszczy Goleniowskiej. W okolicy dobrze zachowany młyn wodny.

 • Oczka polodowcowe w okolicy Kiczarowa i Grabowa . Wokół liczne zalesione pagóry.

 • Okolice wsi Lipka i Piasecznik nad pradoliną Iny . Do Lipki - aleja lipowa (pomnik przyrody). Liczne, pokryte pięknym lasem, pagóry ze strumieniami w głębokich jarach. Źródełka wybijające spod korzeni starych dębów, pozostałości młyna wodnego z wodospadem, park podworski, stadnina.

 • Stawy pomiędzy Dzwonowem, Krzywcem a Kępami – szczególnie o zachodzie i wschodzie słońca.

 • Lasy między wsiami: Kępno, Mosina i Lutkowo

 • Jezioro Gardzko w okolicy Mogielicy i Ziemomyśla. Wyjątkowo malownicze duże jezioro wśród lasów

 • Jezioro Głebokie koło Dolic, w okolicy groby megalityczne (kurhany)

 • Jeziora Wiechowskie i Marianowskie (plaża u stóp klasztoru cystersek)

 • Puszcza Goleniowska w okolicy Sowna, Strumian, Wielichówka i Cisewa

 • Otoczenie przyrodnicze na dawnych podzamczach w: Szadzku nad jeziorem, Krępcewie nad Iną, Krzywnicy nad Krąpielą i w Pęzinie nad Pęzinką i Krąpielą.

 • Parki podworskie w: Barzkowicach (przy drodze do Wiechowa najokazalsze wiązy w województwie) Koszewku, Małkocinie, Wierzchlądzie oraz w Pęzinie i Kamiennym Moście.

 • Jezioro Miedwie - piąte w Polsce, najzasobniejszy w wodę naturalny zbiornik Pojezierza Pomorskiego (blisko 700 mln m3), jezioro o największej średniej głębokości w województwie. Wielkie, wyjątkowe jezioro, które koniecznie trzeba zobaczyć (pozostałe szczegóły o Miedwiu w innych miejscach)

 • Planty Stargardzkie zielony salon miasta – blisko trzykilometrowy pas zieleni zaaranżowany wokół murów miejskich (w tym na wałach i nad Iną), w wiekach XVIII – XX. Harmonijne połączenie zieleni, rzeki i dawnych fortyfikacji swym smakiem i rozmachem porównywalne, w skali Polski, jedynie z Krakowem.Zrealizowany przez Miasto w 2018 roku projekt „Stargard nad Iną” dodatkowo wzbogacił nadiniańską część plant w nową zieleń i  urządzenia, pozwolił utworzyć ścieżki przeznaczone dla różnych użytkowników i spowodował, że ta część parku zyskała nowe, atrakcyjne oblicze.Wtopione w zieleń strefa rekreacji, ścieżka pieszo-biegowa, ścieżka rowerowa i przystanie kajakowe, stały się pretekstem do pokazania historii tego miejsca i poszczególnych form rekreacji. W parkowej przestrzeni znajdują się tablice,  które mówią na te tematy http://www.tps-stargard.pl/strona_tps/dzialania/star-planty.htm

 

Niektóre z obszarów przyrodniczych Ziemi Stargardzkiej znajdują się na różnym etapie postępowania w ramach tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 (patrz http://szczecin.rdos.gov.pl )

Oto te z nich, które leżą w całości lub części na terenie powiatu stargardzkiego:

Obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (wśród 11 w województwie):

 • Jezioro Miedwie i Okolice
 • (PLB320005)

   

 • Ostoja Ińska (PLB320008)


 • Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 do Komisji Europejskiej w maju 2004 r (wśród 20 w województwie):
 • Dolina Iny koło Recza (PLH320004)
 • Dolina Krąpieli (PLH320005)

 • Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006)
 • Jest jeszcze wiele pięknych i niepowtarzalnych zakątków Ziemi Stargardzkiej, które, by nie rozwlekać opisu, pominęliśmy.

  Po prostu, tu należy koniecznie przyjechać!!!
  Zaktualizowane: środa, 08 kwietnia 2020 10:38